Konak Hastanesi | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Engelli hastalar için "öncelikli hasta" bankosuna başvurunuz.

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Uzm.Dr.

Neslihan BARANOĞLU HİM

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Neslihan BARANOĞLU HİM
Doğum Yeri - Yılı : - 1983
Akademik Ünvan : Uzm. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2000-2006
 • Uzmanlık : Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi 2010-2015

İş Deneyimi

 • Adıyaman Kahta Aile Hekimi (2006-2007)
 • Gölcük Kavaklı Sağlık Ocağı (2007-2008)
 • Gölcük 112 Acil Ambulans Hizmeti (2008-2010)
 • Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi 2010-2015
 • Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusettes, USA (Endocrine Unit 2014,Observer)
 • Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi (2015-2017)
 • Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi (2017-2018)
 • Özel Konak Hastanesi İzmit (2018-

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • Aile hekimliği Sertifikası 2006
 • Acil Hekimliği Sertifikası 2010
 • Uzmanlık Öncesi Temel Eğitim Kursu 1 ve 2 (2012)
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 2012
 • Klinik Araştırma Metodları Kursu 2012
 • Çocuk Acil Kursu 2013
 • Çocuklarda Mekanik Ventilasyon Kursu 2013
 • Çocuk Koruma Hizmetlerine Bütüncül Yaklaşım Yüz Yüze Eğitim Sertifikası 2014
 • Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu 2014
 • Pediatrik Acil ve Yoğun Bakım Kursu 2017
 • Çocuklarda ileri Yaşam Desteği 2012-2018

Yayınlar

 • 1.EYılmaz, N Baranoğlu Him, EKepenekli, BVolkan, ETutar, AKoç, ÇÇelikel, ASoysal Endemik Olmayan Bölgede Vİseral Leishmanisis:Olgu Sunumu Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi 2013;sayı:2 Nisan-Haziran 2013 (Visceral leishmaniazis in nonendemic areas case report)
 • 2.Aksu ç, Neslihan Baranoğlu Him, Adıgüzel T, Koç A, Lenfadenopati ve kilo kaybı ile başvuran yedi yaşında erkek hastanın periferik kan yaymasında mavi sitoplazmalı, nukleoluslu hücreler doı:10.5472/mmj.2013.02821.1
  (Cells with blue cytoplasm and nucleolus were found in seven yeras old male patient who presented with lymphadenopathy and weight loss case report) Marmara medical journal

Uluslararası Sunumlar :

 • 1.Evaluation of respiratorysymptoms in childrenwith post-infectious bronchiolitis obliterans  (European respiratory society annualcongress 2011)
 • 2 .Evaluation of children with limping extremites at pediatric emergency department in one year period (The 7th world congress of Pediatric intensive and critical care 2014)
 • 3.Non-Ketotic hyperglycinemiae:report of two cases (The 7th world congress of Pediatric intensive and critical care 2014)

Ulusal Sunumlar :

 • 1. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde imipenem kullanımında anaflaktik reaksiyon ve meropenem desensitizasyonu: olgu sunumu poster- çapa pediatri günleri 2011
 • 2. Uzun süreli topikal steroid kullanımına bağlı iyatrojenik cushing sendromu: olgu sunumu poster -çapa pediatri günleri 2011
 • 3. Leishmaniae olgusu poster sunumu- 56.milli pediatri kongresi 2012
 • 4. Çocuklarda akut görme kaybının nadir sebebi santral retinal arter tıkanıklığı poster
 • 5. 10.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi 2013
 • 6. Bronşial sisteme batan geç tanı alan iğne poster -10.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi 2013
 • 7. Akut batın ayırıcı tanısında rüptüre kist hidatik poster -10.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi 2013
 • 8. EBV Olgu sunumu-1.marmara pediatri kongresi 2014
 • 9. Erken postpartum dönemde annelerin emzirme davranış ve tutumları-1.marmara pediatri kongresi 2014
 • 10. Labiyal yapışıklık-1.marmara pediatri kongresi 2014

Katıldığı Kongreler-Konferanslar :

 • 34. Çapa pediatri günleri  2012
 • South Eastern European Cystic fybrozis Congress 2012
 • 56. Milli pediatri kongresi  2012
 • 10.Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi 2013
 • 1.Çocuk dostları ve yenidoğan kongresi 2013
 • 1.Marmara pediatri kongersi 2014
 • 13.Ulusal Çocuk Kardiyoloji ve kalp damar cerrahi kongresi Nisan 2014
 • 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2014
 • 2.Marmara pediatri kongersi 2015
 • Mikrobiyata Master Class Toplantısı 2016
 • 53. Türk Pediatri Kongresi 2017
 • 3.Türk pediatr Kurumu Genç Pediatristler Kongresi 2017